тамаша

 • 121зауық — (Гур.: Есб., Маңғ.; Орал, Орда; Қост., Об.) ойын сауық, тамаша, думан. Қазір з а у ы қ құрып отыруға жұмыс көп (Гур., Есб.). Анда санда осындайда з а у ы қ қылып, өлең айтып қоятынымыз да болады (Гур., Маңғ.). Осында келіңдер, жиналып бір з а у ы …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 122зор — 1 (Алм., Шел.) әл, күш қуат. Чікірттенгеннен бері з о р ы м азайып, әлсіреп жүрмін (Алм., Шел.). [Парсыша зор күш, қуат, әл (Кр. перс. рус. азерб. сл.)] 2 (Тәж.) тамаша, әдемі. Мына палтоң өзіңе құйып қойғандай з о р екен (Тәж.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 123керім — 1 1. (Орал, Жән.; Гур.: Есб., Инд.; Көкш., Щуч.) жақсы, тамаша, әдемі. Ол өлеңді к е р і м айтады (Орал, Жән.). Ауылға баратын машина табылып, к е р і м болды ғой (Орал, Жән.). Мына қармақ к е р і м екен, маған бере тұршы (Көкш., Щуч.). 2. (Гур …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 124көрім — 1 (Орал: Чап., Жымп.; Сем.: Абай, Ұрж.; Алм., Кег.; Шығ.Қаз.: Күрш., Ү Н.; Тау., Қош.; Түрікм., Красн.; Монғ.) әдемі, сүйкімді, жақсы, оңды, тамаша. Мына бір кітапты қолға түсіріп алғанымыз к ө р і м болды ғой (Орал, Чап.). Ол үйдегі келін к ө р… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 125қып-қызыл — (Алм., Жам.) жап жас, өрімдей, бүлдіршіндей. Кешке осы ауылға қ ы п қ ы з ы л жігіттер тамаша жасайды (Алм., Жам.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 126мәзәлі — (ҚХР) тамаша, әдемі. Сөйлеген сөзі м ә з ә л і, аппақ зәмзам суындай (“Сөз сан.”, 305) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 127самал ауа, сал табиғат — (Монғ.) таза ауа, тамаша табиғат. С а м а л а у а ғ а, с а л т а б и ғ а т қ а не жетсін («Ж. өмір», 24.01.1985) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 128сүмелектеу — (Гур., Маңғ.) мәуелеу. Құм ішінде ағаштың түрі көп қашан құм болғанша мәуесі с ү м е л е к т е п тұратын бұталар да кездеседі. Жиде ағашының жидесі күзде с ү м е л е к т е п тамаша боп кетеді (Гур., Маңғ.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі